• Workforce and Higher Access to Markets Activity

  Cilj projekta USAID WHAM – Workforce and Higher
  Access to Markets Activity jeste podsticanje otvaranja
  novih radnih mjesta u izvozno orijentiranim malim i
  srednjim preduzećima.

 • O nama

  Aktivnost radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM) u Bosni i Hercegovini (BiH), koju finansira USAID, bio je petogodišnji projekat (2017-2022) koji je implementirao IESC a koji je stimulisao otvaranje novih radnih mjesta kroz unaprijeđenje trgovinske integracije BiH i širenja na EU i regionalna tržišta. WHAM se fokusirao na ubrzanje zapošljavanja za mala i srednja preduzeća (MSP) u sektorima obrade metala, prerade drveta, tekstila/odjeće i informacionih i komunikacijskih tehnologija (IKT).

   

  Kroz 83 granta i u bliskoj saradnji sa 335 kompanija i 67 općina, WHAM je pomogao malim i srednjim preduzećima da ostvare 293 transakcije sa stranim klijentima, podržao 54 kompanije da dobiju 94 nova certifikata i podržao 60 malih i srednjih preduzeća da dobiju nove ili unapređene tehnologije. MSP koje podržava WHAM prijavila su povećanje prodaje od 18,2% i povećanje izvoza od 13,6%. WHAM je također podržao obuku 2657 radnika i osoba koje traže posao, te otvaranje 2333 nova radna mjesta sa punim radnim vremenom, 33% za žene i 60% za mlade.

   

  IESC želi odati priznanje i zahvaliti vrijednom i predanom osoblju WHAM aktivnosti, našem partneru ENOVA, našim saradnicima iz javnog i privatnog sektora, primateljima grantova i svim učesnicima WHAM programa širom Bosne i Hercegovine. Uspjeh ovog programa ne bi bio moguć bez vas!

 • Naši rezultati

  Dosadašnji rezultati prema izvještaju iz zadnjeg kvartala

  2333

  Novih radnih mjesta

  33%

  Zaposlenih su žene

  335

  Preduzeća koji su dobili našu pomoć

  2657

  Treniranih osoba

 • Naši korisnici

  Mape lokacija naših korisnika

 • Video prilozi

  Priče o našoj podršci

  Udruženje poslodavaca FBIH

  Priča o uspjehu ljudi koji su obučeni i zaposleni.

 • Naše priče

  Pratite naše rezultate i događaje

 • STEP BY STEP JOBS COME TO BUGOJNO

  Uspješna priča o bugojanskoj firmi STEP

  FROM TRAINEE TO PROFESSIONAL

  Priča o novim radnicima u fabrici BELT Banja Luka

  Aida Musa, nova zaposlenica
  Saraj-Komerc, Gornji Vakuf

  Zahvalna sam na prilici da se educiram i konačno
  zaposlim u 49. godini. Vrlo je teško u mojim
  godinama pronaći bilo kakav posao, a još teže naći
  dostojan posao. Zahvaljujuci obuci u okviru podrške
  projekta USAID WHAM, konačno imam posao,
  plaću i finansijsku sigurnost koja je olakšala i
  poboljšala kvalitet i mog i života moje obitelji. Jako je
  lijep osjećaj biti koristan kompaniji i društvu. Sretna
  sam i sa uslovima rada i radnim okruženjem u
  Saraj-Komercu.

  Amil Domjanović, mašinski inžinjer u fabrici
  STEP, Sarajevo

  Zahvaljujuci edukaciji obezbijeđenoj od projekta
  USAID WHAM, sada sam certiciran inžinjer za
  zavarivanje, što je preduslov za unaprijeđenje procesa
  proizvodnje fabrike STEP. Iako sam završio mašinski
  fakultet, nisam imao znanje niti certikat da pratim i
  rukovodim procesima i procedurama proizvodnje u
  skladu s evropskim standardima. Podrškom projekta
  USAID WHAM cijeli proces proizvodnje je podignut
  na viši nivo, a kompanija STEP može konkuretno
  učestvovati u tenderima na međunarodnom tržištu.

  Miro Lukić, direktor
  Mandeks Molding d.o.o., Laktaši

  Naša kompanija je uz pomoć projekta USAID
  WHAM realizirala izradu dizajna alata za
  ubrizgavanje, izradu modularnih alata, unaprijedila
  standarde upravljanja kvalitetom ISO EN 9001 i
  zaštite okoliša standarda ISO EN 14001, te obučila
  zaposlenike u oblastima vezanim za projektna
  rješenja. Tim projekta USAID WHAM, u stalnom
  kontaktu s nama, omogućio nam je da prilično lako
  prevaziđemo sve prepreke u realizaciji. Povećanje
  izvoza za 15% ne bi bilo moguće bez ovakvog vida
  podrške projekta USAID WHAM.

 • Kontaktirajte nas

 • Pratite nas putem Facebook ili Linkedin platforme

  Brošura