• Workforce and Higher Access to Markets Activity

  Cilj projekta USAID WHAM – Workforce and Higher
  Access to Markets Activity jeste podsticanje otvaranja
  novih radnih mjesta u izvozno orijentiranim malim i
  srednjim preduzećima.

 • O nama

  USAID WHAM pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentiranim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informacionokomunikacionog sektora. WHAM finansira USAID, provodi IESC a u saradnji sa ENOVA.

   

  Projekat USAID WHAM počeo je u junu 2017, a završit će u junu 2022. godine.

   

  U prvoj trogodišnjoj fazi planirani fond je 1,65 miliona američkih dolara (USD) koji, između ostalog, treba da podrži 165 kompanija, pomogne u zapošljavanju 1545 osoba, finansira obuke za 585 osoba i 43 certikacije. U drugoj dvogodišnjoj fazi, od juna 2020. do juna 2022. godine, planiran je fond od 1 milion USD, koji je namijenjen podršci novih 110 kompanija, otvaranju 840 novih radnih mjesta, te obučavanju 1400 osoba.

 • Poziv za dostavu projektnih prijedloga

  Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) poziva sve zainteresovane i kvalifikovane organizacije da dostave svoje projektne prijedloge za podršku putem bespovratnih sredstava kako je detaljnije navedeno u nastavku.

   

  Datum izdavanja: 16-7-2021.
  Datum zatvaranja: 16-8-2021.


  Ukupni iznos potencijalnih dodijeljenih sredstava: USD 110.000
  Procijenjeni broj dodijeljenih ugovora: 3
  Maksimalni iznos po ugovoru: USD 70.000

   

  WHAM je objavio javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za podršku trening centrima koji rade obuku malih i srednjih preduzeća iz sektora metala, drveta, tekstila/obuće ili IKT-a orijentisanih prema proširenju proizvodnih kapaciteta, dostizanju novih tržišta i otvaranja novih radnih mjesta.

   

  Objavljeni javni poziv je fokusiran na osposobljavanje radne snage.

   

  Za kompletnu dokumentaciju posjetite web stranicu http://www.whambih.org/.
   

  Ako želite da vam održimo predstavljanje javnog poziva samo za vas, molimo vas da stupite u kontakt sa nama putem whamgrants@iesc.org emaila. Mi ćemo vas kontaktirati i organizovati individualno predstavljanje i odgovoriti na pitanja koja imate.

   

  WHAM tim takođe organizuje Microsoft Teams webinare za prezentaciju javnog poziva.

  1. srijeda 28.7.2021 u 11:00 sati

  2. srijeda 4.8.2021 u 11:00 sati

   

   

   

  Rok za dostavu aplikacija je 18:00 časova po lokalnom vremenu 16.8.2021. godine.

   

  Mi podstičemo zainteresovane organizacije da pošalju svoju aplikaciju što prije. Sva eventualna pitanja o procesu i proceduri prijave molimo da pošaljete putem emaila na whamgrants@iesc.org.

   

  Download links:

  1 Grant Application Form_Template, 2a Grant Budget Form Template, 2b Monthly Budget Breakout Form Template, 2c Grant Budget Notes Template, 2d Grant Budget Forms Instructions, 3a Indicators Template, 3b Indicators Example, 4 Environmental Review_Template

  Request for Applications (RFA) WHAM-AID-168-LA-17-00014

 • Naši rezultati

  Dosadašnji rezultati prema izvještaju iz zadnjeg kvartala

  1959

  Novih radnih mjesta

  31%

  Zaposlenih su žene

  234

  Preduzeća koji su dobili našu pomoć

  1829

  Treniranih osoba

 • Naši korisnici

  Mape lokacija naših korisnika

 • Video prilozi

  Priče o našoj podršci

  Udruženje poslodavaca FBIH

  Priča o uspjehu ljudi koji su obučeni i zaposleni.

 • Naše priče

  Pratite naše rezultate i događaje

 • STEP BY STEP JOBS COME TO BUGOJNO

  Uspješna priča o bugojanskoj firmi STEP

  FROM TRAINEE TO PROFESSIONAL

  Priča o novim radnicima u fabrici BELT Banja Luka

  Aida Musa, nova zaposlenica
  Saraj-Komerc, Gornji Vakuf

  Zahvalna sam na prilici da se educiram i konačno
  zaposlim u 49. godini. Vrlo je teško u mojim
  godinama pronaći bilo kakav posao, a još teže naći
  dostojan posao. Zahvaljujuci obuci u okviru podrške
  projekta USAID WHAM, konačno imam posao,
  plaću i finansijsku sigurnost koja je olakšala i
  poboljšala kvalitet i mog i života moje obitelji. Jako je
  lijep osjećaj biti koristan kompaniji i društvu. Sretna
  sam i sa uslovima rada i radnim okruženjem u
  Saraj-Komercu.

  Amil Domjanović, mašinski inžinjer u fabrici
  STEP, Sarajevo

  Zahvaljujuci edukaciji obezbijeđenoj od projekta
  USAID WHAM, sada sam certiciran inžinjer za
  zavarivanje, što je preduslov za unaprijeđenje procesa
  proizvodnje fabrike STEP. Iako sam završio mašinski
  fakultet, nisam imao znanje niti certikat da pratim i
  rukovodim procesima i procedurama proizvodnje u
  skladu s evropskim standardima. Podrškom projekta
  USAID WHAM cijeli proces proizvodnje je podignut
  na viši nivo, a kompanija STEP može konkuretno
  učestvovati u tenderima na međunarodnom tržištu.

  Miro Lukić, direktor
  Mandeks Molding d.o.o., Laktaši

  Naša kompanija je uz pomoć projekta USAID
  WHAM realizirala izradu dizajna alata za
  ubrizgavanje, izradu modularnih alata, unaprijedila
  standarde upravljanja kvalitetom ISO EN 9001 i
  zaštite okoliša standarda ISO EN 14001, te obučila
  zaposlenike u oblastima vezanim za projektna
  rješenja. Tim projekta USAID WHAM, u stalnom
  kontaktu s nama, omogućio nam je da prilično lako
  prevaziđemo sve prepreke u realizaciji. Povećanje
  izvoza za 15% ne bi bilo moguće bez ovakvog vida
  podrške projekta USAID WHAM.

 • Kontaktirajte nas

  Danijela Ozme 1, Sarajevo
  8:00 - 17:00
  +387 (33) 866890
 • Pratite nas putem Facebook ili Linkedin platforme

  Brošura